Visie en Werkwijze

De trainers van de Praktijk voor Coaching & Mediation hebben door hun opleiding en werk zelf veel trainingen doorlopen. Veel trainingen werden gegeven in een prachtig conferentiecentrum, ver weg van het werk en de dagelijkse realiteit. De kwaliteit van de trainingen was meestal goed, en vooral ’s avonds aan de bar werd de training geïmplementeerd. Niks mis mee, de groepscohesie werd meestal bevorderd. Echter, in de werkomgeving was na een paar dagen het effect van de training verdwenen.

De Praktijk voor Coaching & Mediation gaat ervan uit dat een training aan moet sluiten bij het dagelijks werk en verzorgt een aantal op de praktijk gerichte trainingen. Het aanleren van communicatieve vaardigheden is hierbij een belangrijk onderdeel, omdat hiermee uiteindelijk de gewenste cultuurverandering binnen de organisatie wordt bereikt. 

In gesprek met de werkgever wordt geïnventariseerd wat de gewenste veranderingen zijn op het gebied van organisatieontwikkeling. Doelstellingen moeten vooraf helder worden geformuleerd en een leidraad zijn voor de training. Vanzelfsprekend moet de training maatwerk zijn. Met regelmaat is er overleg met de werkgever over het effect van de training, en de inbedding in de organisatie.

Om het effect van de training te optimaliseren en het geleerde in de praktijk te oefenen en te laten beklijven is het gewenst de training over een langere periode te geven. Niet drie dagen achter elkaar, maar bijvoorbeeld zes dagdelen in drie maanden.

Contact Co-me

Coaching & Mediation
Burg. Jollesstraat 16
9401 LE Assen

Tel.: 0592-301988
E-mail: info@co-me.nl

KVK-nummer: 04060804
BTW-nummer: 121717781B0

Overig advies

Echtscheidingsmediation
Relatiecoaching

bureauechtscheiding.nl