Communicatietraining

Je kunt niet niet communiceren (Watzlawick). Dit is misschien wel de grootste vondst in de communicatietheorie. Elk gedrag is communicatie. Of je nu praat, stil bent, kijkt…alles is communicatie, en heeft dus invloed op de omgeving. De stelling kan nog sterker geformuleerd worden: je kunt niet niet beïnvloeden.  

Bewustwording en effectief gebruik maken van de invloed van communicatie is een belangrijk onderdeel van de training.

In vogelvlucht worden in de training de belangrijke theoretische aspecten doorgenomen van “de communicatietheorie” en in de praktijk getoetst. Grosso modo kunnen we twee benaderingen onderscheiden:


  1. De informatiegerichte benadering. De nadruk ligt op het geven en ontvangen van informatie, op het inhoudsaspect van de communicatie. Het bekendste communicatiemodel komt aan bod: de Black Box. In de interacties zijn mensen zowel zender als ontvanger van berichten. Deze berichten worden door betrokkenen gedecodeerd. De communicatiestoornissen die kunnen optreden worden inzichtelijk gemaakt: onduidelijkheid, onvolledigheid, misverstanden en strijdigheid in de communicatie. Er worden hulpmiddelen aangedragen om de communicatie te verbeteren.

  2. De betrekkingsgerichte benadering. De nadruk ligt op het relatie- ofwel bevelsaspect van de communicatie. Communicatie is niet alleen informatie geven, maar ook relatiebeïnvloeding. Zender en ontvanger geven aan hoe zij met elkaar willen omgaan, hoe de ander zich moet gedragen. Communicatiestoornissen die kunnen optreden zijn: symmetrische escalatie, verstarde complementariteit en voortdurende diskwalificatie. Deze fenomenen worden inzichtelijk gemaakt en er worden in de training hulpmiddelen aangereikt om de communicatie te verbeteren.

Contact Co-me

Coaching & Mediation
Burg. Jollesstraat 16
9401 LE Assen

Tel.: 0592-301988
E-mail: info@co-me.nl

KVK-nummer: 04060804
BTW-nummer: 121717781B0

Overig advies

Echtscheidingsmediation
Relatiecoaching

bureauechtscheiding.nl