Begeleide intervisie

De Praktijk voor Coaching & Mediation biedt naast de training Intervisie ook de mogelijkheid voor bedrijven ons in te huren voor het begeleiden van intervisiegroepen. Ervaring leert dat bedrijven enthousiast starten met intervisie, de meerwaarde van intervisie duidelijk is voor de deelnemers en het management, maar dat na verloop van tijd de klad erin komt.


De vastgestelde structuur, noodzakelijk voor een goed verloop van de intervisie, verdwijnt en er wordt meer geklaagd dan dat er constructief meegedacht wordt over verbetering van bedrijfsprocessen. Begeleiding van de Intervisie door de Praktijk voor Coaching & Mediation is een mogelijke oplossing om de kwaliteit van de intervisie ook op de lange termijn te waarborgen.

Contact Co-me

Coaching & Mediation
Burg. Jollesstraat 16
9401 LE Assen

Tel.: 0592-301988
E-mail: info@co-me.nl

KVK-nummer: 04060804
BTW-nummer: 121717781B0

Overig advies

Echtscheidingsmediation
Relatiecoaching

bureauechtscheiding.nl