Teamcoaching

Teamcoaching is natuurlijk maatwerk, ieder team heeft zijn eigen mores en “eigen aardigheden”.

Afhankelijk van de grootte van het team werkt de Praktijk voor Coaching & Mediation met één of twee coaches.
De Praktijk voor Coaching & Mediation analyseert en coacht het team op de volgende drie niveaus:

  • Hoe functioneert het team als geheel, hoe zijn de onderlinge verhoudingen, wat is de mate van cohesie in het team, in welke fase van teamontwikkeling bevindt het team zich en hoe kan dit naar een hoger plan getild worden?

  • Het verloop van de onderlinge communicatie, wordt er direct of indirect met elkaar gesproken, is er sprake van complementariteit in de communicatie of is er voortdurend strijd, wie vallen er buiten de groep en hoe wordt dit in stand gehouden, hoe is de sfeer en hoe kan die verbeterd worden. Maakt men gebruik van elkaars kwaliteiten, hoe wordt omgegaan met elkaars valkuilen en allergieën?

  • Op welke wijze wordt er leiding gegeven en hoe wordt dit door de groep ontvangen, is de stijl van leiding geven adequaat voor deze groep, wordt leiding in de groep geaccepteerd of is er sprake van een machtsstrijd in het team.


Contact Co-me

Coaching & Mediation
Burg. Jollesstraat 16
9401 LE Assen

Tel.: 0592-301988
E-mail: info@co-me.nl

KVK-nummer: 04060804
BTW-nummer: 121717781B0

Overig advies

Echtscheidingsmediation
Relatiecoaching

bureauechtscheiding.nl