Visie en Werkwijze

Visie mediation

Uit recent onderzoek (CBS) blijkt dat 15% van de bruto loonsom uitgegeven wordt aan arbeidsconflicten, zoals kosten voor juridische bijstand, afvloeiingsregelingen en ziekteverzuim als gevolg van een arbeidsconflict.

Daarnaast worden bedrijven steeds vaker geconfronteerd met klachten en bezwaren van de eigen werknemers, cliënten en burgers.

Het is dus kostenbesparend om conflicten te voorkomen of in een vroeg stadium door mediation op te lossen. Dit voorkomt hoge juridische kosten.

Conflicthantering en het eigen maken van mediationvaardigheden, door leidinggevenden en medewerkers, leidt tot het sneller oplossen en uiteindelijk voorkomen van misverstanden.


Werkwijze mediation

Marga Steenmeijer is MFN-registermediator en kan als ‘externe’ mediator worden ingehuurd bij slepende conflicten. Omdat mediation van beide partijen een inspanningsverplichting vraagt, zal de mediator eerst aparte gesprekken voeren met partijen om er achter te komen of mediation de juiste manier is om tot een oplossing te komen. Als beide partijen zich willen inspannen om via mediation tot een oplossing te komen, wordt een begin gemaakt met het mediationtraject. Op welke wijze dit traject verloopt wordt met de belanghebbenden in een eerste (gezamenlijk) mediationgesprek bepaald. Omdat mediation maatwerk is, zal niet elk traject op dezelfde wijze verlopen.

 

“Niet gisteren is belangrijk, maar hoe ik vandaag met gisteren omga. Het verwerken van een situatie uit het verleden kan zich alleen in het heden afspelen. Kijk naar gisteren met de ogen van nu”

A. Geertsen       


Zie

Contact Co-me

Coaching & Mediation
Burg. Jollesstraat 16
9401 LE Assen

Tel.: 0592-301988
E-mail: info@co-me.nl

KVK-nummer: 04060804
BTW-nummer: 121717781B0

Overig advies

Echtscheidingsmediation
Relatiecoaching

bureauechtscheiding.nl