Verzuimcoaching

Herhaaldelijk kortdurend ziekteverzuim en langdurig ziekteverzuim zijn grote kostenposten voor bedrijven en organisaties.Bij langdurig ziekteverzuim zijn in het kader van de WVP (Wet Verbetering Poortwachter) de werkgever en de werknemer samen verantwoordelijk om te werken aan herstel en werkhervatting.

Veelvuldig kortdurend ziekteverzuim is moeilijker te kwantificeren. Hiervoor bestaat ook minder wet- en regelgeving. In beide gevallen kan coaching een oplossing bieden.  

  • Bij langdurig ziekteverzuim door een lichamelijke of psychische klacht is coaching erop gericht om met coachee en werkgever uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn het werk, zo nodig aangepast, te hervatten. Het belang van re-integratie voor de zieke werknemer is groot, omdat langdurig ziekteverzuim grote nadelige effecten op het lichamelijk en psychisch welbevinden heeft.  

  • Coaching van de werknemer die zich veelvuldig kortdurend ziek meldt is erop gericht om de ‘ziekmakers’ op te sporen en op te lossen. De ziekmakende omstandigheden kunnen zowel in de privé- als in de werksfeer liggen.

Contact Co-me

Coaching & Mediation
Burg. Jollesstraat 16
9401 LE Assen

Tel.: 0592-301988
E-mail: info@co-me.nl

KVK-nummer: 04060804
BTW-nummer: 121717781B0

Overig advies

Echtscheidingsmediation
Relatiecoaching

bureauechtscheiding.nl