Training Communicatie, Samenwerken & Leidinggeven

De Praktijk voor Coaching & Mediation heeft een training ontwikkeld voor leidinggevenden op verschillende niveaus. De training bestaat uit twee onderdelen. Drie tot vijf individuele coachingsgesprekken en daarna drie trainingen (drie dagdelen) met de thema’s Communicatie, Samenwerken en Leidinggeven. Maatwerk staat in de training voorop.

De individuele coaching wordt gestart met een gesprek met de coachee en zijn/haar direct leidinggevende over de individuele coaching. De insteek van de coaching is de ontwikkeling van vaardigheden en kwaliteiten van de coachee aan de hand van haalbare veranderingsdoelen.

De training Communicatie, Samenwerken en Leidinggeven sluit aan bij de uitkomsten van de individuele coaching. In de training wordt vanuit theoretisch oogpunt geoefend om de communicatievaardigheden, stijl van leidinggeven en samenwerking verder te ontwikkelen. Opdrachten in de training zijn gerelateerd aan de dagelijkse praktijk.

Na de training vindt met het management een evaluatie plaats over de effectiviteit van de training.


Contact Co-me

Coaching & Mediation
Burg. Jollesstraat 16
9401 LE Assen

Tel.: 0592-301988
E-mail: info@co-me.nl

KVK-nummer: 04060804
BTW-nummer: 121717781B0

Overig advies

Echtscheidingsmediation
Relatiecoaching

bureauechtscheiding.nl