Training Intervisie

De Praktijk voor Coaching & Mediation heeft een intervisietraining ontwikkeld en vastgelegd in een handboek.

Intervisie is collegiale ondersteuning met betrekking tot onderlinge advisering bij werkproblemen. Het is een leergroep, bestaande uit gelijken, die binnen een vastgestelde structuur, tot inzichten en oplossingen tracht te komen in een zelfsturend en op reflectie gericht proces. Intervisie is niet debatteren maar leren.

In de training zullen in eerste instantie de doelen en de voorwaarden met de groep geformuleerd worden. Te denken valt aan versterken collegiale samenwerking, vergroten eigen vaardigheden, verkleinen “blinde vlek”, inspringen op nieuwe ontwikkelingen binnen de organisatie en implementatie van nieuwe werkprocessen. Dit intervisieproces vindt plaats onder de voorwaarden van veiligheid en vertrouwen, gelijkwaardigheid en collegialiteit en is niet vrijblijvend.

Intervisie is een goed instrument wanneer de deelnemers beschikken over een aantal basale vaardigheden, zoals luisteren, samenvatten, doorvragen, feedback geven en ontvangen. Bij de start van de intervisie zullen we deze vaardigheden gaan ophalen, m.a.w.”skillrefreshment”. Ondanks een hoge mate van professionaliteit binnen organisaties is het verrassend te constateren hoe men deze vaardigheden kwijt geraakt is in de waan van de dag.

Bijzonder aan intervisie is de structuur. De structuur geeft duidelijk richting aan het communicatieproces. Zonder structuur vervallen veel intervisiegroepen in praat- of klaaggroepjes.

Er zijn verschillende modellen in omloop, die in de intervisiegroep besproken worden. De Vijf-Stappen-Methode van Jeroen Hendriksen wordt door de Praktijk voor Coaching & Mediation het meest gebruikt.

In de intervisietraining worden diverse hulpmiddelen aangeboden als oefening of naslagwerk, die binnen de intervisiemethode van pas kunnen komen.


Contact Co-me

Coaching & Mediation
Burg. Jollesstraat 16
9401 LE Assen

Tel.: 0592-301988
E-mail: info@co-me.nl

KVK-nummer: 04060804
BTW-nummer: 121717781B0

Overig advies

Echtscheidingsmediation
Relatiecoaching

bureauechtscheiding.nl