Training Mediationvaardigheden

Mediationvaardigheden zijn het goed toepassen van communicatieve vaardigheden zoals actief luisteren, samenvatten en doorvragen.

Mediation is gericht op het voorkomen of het beperken van conflicten in interne en externe contacten.

De training mediationvaardigheden bestaat uit de volgende onderdelen:


  • Theorie over conflicten, hoe conflicten ontstaan in de interacties tussen mensen en hoe deze door de bestaande interactiepatronen in stand gehouden worden. De verscheidenheid in de beleving van dé werkelijkheid en de interpunctie daarvan in de communicatie. Positieve en negatieve effecten van conflicten. Hoe kun je een conflict gebruiken als hefboom voor verandering?

  • Op individueel niveau: inzicht in de eigen conflictbeleving (vermijdend, uitlokkend), wat is je primaire reactie op een conflict en wat doet een conflict met je functioneren.

  • Op organisatorisch niveau: hoe gaat het bedrijf om met conflicten? Worden conflicten herkend en erkend, wat is de reactie van de organisatie op een conflict?

  • Aanleren van mediationvaardigheden. Actief luisteren, open vragen stellen, minder ingaan op de inhoud en meer leren kijken naar en interveniëren op het betrekkingsniveau van de communicatie, verhelderen en reframen, verkleinen van de verschillen en werken aan het bereiken van overeenstemming.

Contact Co-me

Coaching & Mediation
Burg. Jollesstraat 16
9401 LE Assen

Tel.: 0592-301988
E-mail: info@co-me.nl

KVK-nummer: 04060804
BTW-nummer: 121717781B0

Overig advies

Echtscheidingsmediation
Relatiecoaching

bureauechtscheiding.nl