Training & Coaching Zelfsturende Teams

Een zelfsturend team is een vaste groep van medewerkers in een organisatie die gezamenlijk verantwoordelijk is voor het realiseren van een taak of activiteit. Binnen een zelfsturend team is er meestal geen vaste teamleider, per taak neemt een teamlid eventueel de coördinatie op zich. Er is sprake van gezamenlijke verantwoordelijkheid, het team staat centraal en niet de individuen. Het team stuurt zichzelf aan en is verantwoordelijk voor het resultaat.

Een zelfsturend team kan heel effectief zijn. De gezamenlijke verantwoordelijkheid om het doel te bereiken en daarbij de mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen vanwege overlapping van taken zorgen in de regel voor een grote arbeidssatisfactie, hogere prestaties, minder stress en minder verzuim. Medewerkers hebben binnen zelfsturende teams meer vrijheid en eigen beslissingsbevoegdheid.

Risico’s zijn er ook. De eisen die aan de onderlinge verhoudingen worden gesteld zijn scherp. Zijn teamleden niet in staat, bijvoorbeeld door gebrek aan ervaring of communicatievaardigheden, om het teamproces te sturen dan kan het ontbreken van een teamleider een ernstig gemis zijn. Teamfrustraties liggen dan op de loer.

Teamcoaching en training is voor zelfsturende teams ‘een must’.

De Praktijk voor Coaching & Mediation biedt training en coaching van zelfsturende teams op maat aan. Na een inventarisatie van taken en bevoegdheden en het beoogde teamresultaat, worden in overleg met de werkgever en het team de coachings- en trainingsdoelen vastgesteld.

Veel voorkomende onderwerpen zijn:

  • Succesfactoren en risico’s voor een zelfsturend team
  • Teameffectiviteit, gedeelde verantwoordelijkheid, gemeenschappelijk
        doel
  • Individuen in teams, interactie en groepsproces
  • Ontwikkeling communicatievaardigheden
  • Intervisie, collegiale advisering

Contact Co-me

Coaching & Mediation
Burg. Jollesstraat 16
9401 LE Assen

Tel.: 0592-301988
E-mail: info@co-me.nl

KVK-nummer: 04060804
BTW-nummer: 121717781B0

Overig advies

Echtscheidingsmediation
Relatiecoaching

bureauechtscheiding.nl